جنرال فوم
درباره شرکت

id : 37426
نام : جنرال فوم
پروانه بهره برداری : 11-118
تلفن کارخانه : 6653122
تلفن دفتر مرکزی : 1
آدرس کارخانه : مشهدك 9جاده سنتوجنب كاترپیلار
آدرس دفتر مرکزی : مشهدك 9جاده سنتوجنب كاترپیلار

فوم پلی استایرن معمولی

جنرال فوم

1600 : تن

قطعات پلاستیكی بادی

جنرال فوم

50 : تن

قطعات پلاستیكی تزریقی

جنرال فوم

50 : تن

ورقهای پلاستیكی

جنرال فوم

200 : تن