صنایع پزشكی آرتا پاد طب
درباره شرکت

id : 389
نام : صنایع پزشكی آرتا پاد طب
پروانه بهره برداری : 5542
تلفن کارخانه : 4533873843
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : مابین میدان تلاش و میدان خدماتی - قطعه 665
آدرس دفتر مرکزی : خیابان سمیه - چهارراه فرصت ساختمان 129 - طبقه چهار - شماره1.12

چراغ های سیالیتیك اتاق عمل

صنایع پزشكی آرتا پاد طب

700 : تن

برانكارد كالسكه ای

صنایع پزشكی آرتا پاد طب

900000 : عدد

برانكارد یوروكارگو

صنایع پزشكی آرتا پاد طب

41000 : عدد

تخت مكانیكی اتاق عمل

صنایع پزشكی آرتا پاد طب

33000 : جفت

تخت هیدرولیكی اتاق عمل

صنایع پزشكی آرتا پاد طب

800 : تن

ساكشن موتوردار طبی (به جز دندانپزشكی)

صنایع پزشكی آرتا پاد طب

4000 : تن

تخت دیالیز و خونگیری

صنایع پزشكی آرتا پاد طب

180000 : جفت

برانكارد مخصوص ارتوپدی

صنایع پزشكی آرتا پاد طب

30 : دستگاه

برانكارد مخصوص رادیوگرافی

صنایع پزشكی آرتا پاد طب

5400 : تن

تخت ژینكولوژی

صنایع پزشكی آرتا پاد طب

100 : تن