تولیدی ماشین روستا مشهد
درباره شرکت

id : 37357
نام : تولیدی ماشین روستا مشهد
پروانه بهره برداری : 11261
تلفن کارخانه : 6627671
تلفن دفتر مرکزی : 1
آدرس کارخانه : مشهد جاده قوچان كیلومتر 7 مقابل انبار آب
آدرس دفتر مرکزی : مشهد جاده قوچان كیلومتر 7 مقابل انبار آب

ماشین الات برداشت محصول

تولیدی ماشین روستا مشهد

2000 : تن

تریلركشاورزی

تولیدی ماشین روستا مشهد

1000 : تن