شیمی پژوهان ناصر خسرو
درباره شرکت

id : 381
نام : شیمی پژوهان ناصر خسرو
پروانه بهره برداری : 19988
تلفن کارخانه : 1451-838337112
تلفن دفتر مرکزی : 121-88528775
آدرس کارخانه : اردبیل- شهرك صنعتی 2
آدرس دفتر مرکزی : تهران-خ سهروردی-خ خلیل حسینی-پ 49-واحد1

گرافیت

شیمی پژوهان ناصر خسرو

50000 : دستگاه

كربن فعال

شیمی پژوهان ناصر خسرو

50000 : دستگاه