شیرین گندم سبلان - سهامی خاص
درباره شرکت

id : 379
نام : شیرین گندم سبلان - سهامی خاص
پروانه بهره برداری : 18552
تلفن کارخانه : 1451-6612345
تلفن دفتر مرکزی : -
آدرس کارخانه : اردبیل - شهرك صنعتی 1 - انتهای خیابان 12 - قطعات 1 و 2
آدرس دفتر مرکزی : اردبیل-خ بعثت-روبروی تعمیرگاه شهرداری-شركت شیرین گندم سبلان

كیك وبیسكویت وكلوچه

شیرین گندم سبلان - سهامی خاص

5 : تن

كلوچه

شیرین گندم سبلان - سهامی خاص

200 : عدد