پارس كاغذ مشهد
درباره شرکت

id : 36963
نام : پارس كاغذ مشهد
پروانه بهره برداری : 131/1/17333
تلفن کارخانه : NULL
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : كیلومتر 5 جاده نیشابور كمپوست
آدرس دفتر مرکزی : مشهد رباط طرق حاشیه جاده قدیم نیشابور

كاغذ و مقوای كرافت لاینر قهوه ای

پارس كاغذ مشهد

5000 : تن

ورق كارتن سه لا

پارس كاغذ مشهد

5000 : تن

ورق كارتن چندلا

پارس كاغذ مشهد

5000 : تن