بهسونیرو شرق
درباره شرکت

id : 36914
نام : بهسونیرو شرق
پروانه بهره برداری : 131/1/29382
تلفن کارخانه : 5138911111
تلفن دفتر مرکزی : 5118911111
آدرس کارخانه : مشهد- جاده قوچان - فاز 1 صنعت 9 شماره 375
آدرس دفتر مرکزی : مشهدبولوارصیاد شیرازی صیاد شیرازی 19‍‍‍‍‍پلاك 3

پست برق سیار/ مدولار

بهسونیرو شرق

1600 : تن