برین صنعت افتخار
درباره شرکت

id : 36859
نام : برین صنعت افتخار
پروانه بهره برداری : 131/1/23249
تلفن کارخانه : 2411699
تلفن دفتر مرکزی : 2411699
آدرس کارخانه : مشهد شهرك صنعتی فناوریهای برتر صنعت 11 پ 89
آدرس دفتر مرکزی : مشهد شهرك صنعتی فناوریهای برتر صنعت 11 پ 89

ماشین الات چاپ

برین صنعت افتخار

24000000 : عدد

ماشین تولید فیلم پلاستیكی

برین صنعت افتخار

500 : تن