باوان برش آگرین صنعت
درباره شرکت

id : 36827
نام : باوان برش آگرین صنعت
پروانه بهره برداری : 131/1/71292
تلفن کارخانه : 5136677172
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : جاده قوچان كیلومتر 4 سمت چپ نرسیده به گرم ایران
آدرس دفتر مرکزی : كیلومتر4 بزرگراه آسیایی، مابین گرم ایران و اكسیژن ملائكه

محافظ جاده

باوان برش آگرین صنعت

361 : تن

عملیات برش كاری ورق فلزات

باوان برش آگرین صنعت

43500 : تن

تابلوی فلزی راهنمای ترافیك

باوان برش آگرین صنعت

7500 : تن

پالت فلزی

باوان برش آگرین صنعت

50 : تن

اتصالات یونیورسال غیر خودرویی

باوان برش آگرین صنعت

100 : تن