سامیان
درباره شرکت

id : 335
نام : سامیان
پروانه بهره برداری : 21949
تلفن کارخانه : 1451-4446878
تلفن دفتر مرکزی : 1451-4446878
آدرس کارخانه : اردبیل - روستای سامیان-كیلو متر 15 جاده مغان
آدرس دفتر مرکزی : اردبیل - روستای سامیان-كیلو متر 15 جاده مغان

خوراك اماده دام

سامیان

5 : دستگاه

آرد گندم

سامیان

5 : دستگاه