آلفا نیرو توس
درباره شرکت

id : 36783
نام : آلفا نیرو توس
پروانه بهره برداری : 18462
تلفن کارخانه : 5118923113
تلفن دفتر مرکزی : 5118923113
آدرس کارخانه : مشهد شهرك صنعتی كلات قطعه 24
آدرس دفتر مرکزی : بلوار وكیل آباد- بین صارمی 36 و 38 - پلاك 282

پكیج تجهیزات بازیابی گاز

آلفا نیرو توس

100 : دستگاه

تنظیم كننده كمیت های جریان برق

آلفا نیرو توس

1000 : عدد

تولید برق با انرژی خورشیدی

آلفا نیرو توس

100 : دستگاه