احیا درمان پیشرفته
درباره شرکت

id : 36524
نام : احیا درمان پیشرفته
پروانه بهره برداری : 21227
تلفن کارخانه : 5135412231
تلفن دفتر مرکزی : 5117251632
آدرس کارخانه : فاز یك صنعتگران 2 پلاك 218و313
آدرس دفتر مرکزی : بین كلاهدوز 21 و 23 پلاك286

سی تی اسكن معمولی

احیا درمان پیشرفته

1060 : تن

ونتیلاتور بخش مراقبت های ویژه

احیا درمان پیشرفته

500 : تن

ماشین بیهوشی

احیا درمان پیشرفته

4000 : تن