رسول محمدیان
درباره شرکت

id : 315
نام : رسول محمدیان
پروانه بهره برداری : 24518
تلفن کارخانه : -
تلفن دفتر مرکزی : -
آدرس کارخانه : اردبیل - جنب روستای صومعه
آدرس دفتر مرکزی : اردبیل - جنب روستای صومعه