احداث تاسیسات انتقال نیرو اتانیر
درباره شرکت

id : 36486
نام : احداث تاسیسات انتقال نیرو اتانیر
پروانه بهره برداری : 21413-121
تلفن کارخانه : 5413811
تلفن دفتر مرکزی : 8679991-5
آدرس کارخانه : مشهد - جاده قوچان شهرك صنعتی طوس فاز دو قطعه 632
آدرس دفتر مرکزی : مشهد -میدان اب و برق ابتدای بلوارشهیدفكوری خ لاله

پستهای مدولار

احداث تاسیسات انتقال نیرو اتانیر

1000 : تن