دامون نوری حصار
درباره شرکت

id : 282
نام : دامون نوری حصار
پروانه بهره برداری : 1395
تلفن کارخانه : 4512249991
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : اردبیل - میدان ورزش - مجتمع نگین - پلاك 248
آدرس دفتر مرکزی : اردبیل - میدان ورزش - مجتمع نگین - پلاك 248

دستگاه بخور برقی

دامون نوری حصار

8000 : تن