خوش نوش سبلان
درباره شرکت

id : 277
نام : خوش نوش سبلان
پروانه بهره برداری : 13217
تلفن کارخانه : 4512583336
تلفن دفتر مرکزی : 4514451767
آدرس کارخانه : اردبیل- كیلومتر 9 جاده قدیم مشگین شهر
آدرس دفتر مرکزی : میدان قیام-به طرف عالی قاپو-ساختمانه رضوان گشت -طبقهپنجم-واحد 15

آب معدنی طبیعی

خوش نوش سبلان

1000 : تن

آب آشامیدنی بسته بندی شده

خوش نوش سبلان

17500 : تن

فیلم شیرینك از پلی اتیلن

خوش نوش سبلان

16000 : تن