خوراك دام وطیورو آبزیان صالح كاشمر
درباره شرکت

id : 36228
نام : خوراك دام وطیورو آبزیان صالح كاشمر
پروانه بهره برداری : 11664
تلفن کارخانه : 5328222252
تلفن دفتر مرکزی : 8839161
آدرس کارخانه : كاشمر كیلومتر 3 جاده خلیل آباد 22روستای زنده جان
آدرس دفتر مرکزی : مشهد بلوار كوثر نبش كوثر جنوبی 6 پ 16

خوراك اماده دام

خوراك دام وطیورو آبزیان صالح كاشمر

1000 : تن

خوراك اماده طیوروغیره

خوراك دام وطیورو آبزیان صالح كاشمر

2500000 : مترمربع

خوراك اماده ابزیان

خوراك دام وطیورو آبزیان صالح كاشمر

300000 : مترمربع

محصولات ازسویاباستثنای روغن وكنجاله

خوراك دام وطیورو آبزیان صالح كاشمر

2400 : تن

مكملهای غذایی دام

خوراك دام وطیورو آبزیان صالح كاشمر

337 : تن