حیات گاز سبلان سهامی خاص
درباره شرکت

id : 269
نام : حیات گاز سبلان سهامی خاص
پروانه بهره برداری : 37157
تلفن کارخانه : 1451-6623233
تلفن دفتر مرکزی : 1451-7718665
آدرس کارخانه : اردبیل -شهرك صنعتی1 - خیابان سیزدهم - قطعه 121
آدرس دفتر مرکزی : اردبیل شهرك كارشناسان فاز یك یاسمن 2 پلاك 157

گاز اكسیژن

حیات گاز سبلان سهامی خاص

140 : تن

گاز نیتروژن [ازت]

حیات گاز سبلان سهامی خاص

150 : تن

گاز اكسیژن

حیات گاز سبلان سهامی خاص

2500 : تن

گاز نیتروژن [ازت]

حیات گاز سبلان سهامی خاص

10000 : تن

بازسازی ماشین الات وتجهیزات صنعتی با كاربردخاص

حیات گاز سبلان سهامی خاص

3000 : تن