احمدرضادباغ
درباره شرکت

id : 36118
نام : احمدرضادباغ
پروانه بهره برداری : 121/1582111
تلفن کارخانه : 5812226217
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : شهرك صنعتی شماره1 نبش سه راه تحقیق
آدرس دفتر مرکزی : قوچان خیابان عطار پ163

بستنی بر پایه شیر

احمدرضادباغ

300 : تن

كلوچه پسته ای

احمدرضادباغ

3450 : تن

دونات

احمدرضادباغ

20000 : تن

كیك ساده با طعم های مختلف

احمدرضادباغ

585 : تن

پیراشكی پر شده با كرم

احمدرضادباغ

585 : تن

حلوا كنجدی

احمدرضادباغ

12650 : تن