صنایع بسته بندی صانع شرق
درباره شرکت

id : 36119
نام : صنایع بسته بندی صانع شرق
پروانه بهره برداری : 41265
تلفن کارخانه : 1511- 8459727
تلفن دفتر مرکزی : 9115145467
آدرس کارخانه : فریمان - شهرك صنعتی كاویان
آدرس دفتر مرکزی : مشهد - ناصر خسرو بین 24و 26 پلاك 156

شانه تخم مرغ

صنایع بسته بندی صانع شرق

5500000 : عدد

شانه میوه جات مقوایی

صنایع بسته بندی صانع شرق

200000 : عدد