سپهر فد? ?وثر
درباره شرکت

id : 36112
نام : سپهر فد? ?وثر
پروانه بهره برداری : 22379
تلفن کارخانه : NULL
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : شهرك صنعتی كاویان فاز2
آدرس دفتر مرکزی : مشهد خ ?وهسنگی 8 ساختمان افق واحد 11

فراوری كانی های غیرفلزی

سپهر فد? ?وثر

49500 : تن