حامی صنعت گروه
درباره شرکت

id : 35986
نام : حامی صنعت گروه
پروانه بهره برداری : 121/1831117
تلفن کارخانه : 5134693441
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : خیابان صنعت 11 - قطعه 239
آدرس دفتر مرکزی : كیلومتر 4 جاده آسیایی

قطعات پلاستیكی یخچال وفریزر

حامی صنعت گروه

800 : تن

ورق پلاستیكی

حامی صنعت گروه

300 : تن

مونتاژ برد

حامی صنعت گروه

20 : دستگاه