تولیدی زغالهای صنعتی خراسان
درباره شرکت

id : 35976
نام : تولیدی زغالهای صنعتی خراسان
پروانه بهره برداری : 121/1557251
تلفن کارخانه : 5138595732
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : خیابان صنعت 19
آدرس دفتر مرکزی : میدان بسیج خیابان ملك الشعرا بهار بهار 14 پلاك 555

خمیر روكش الكترود

تولیدی زغالهای صنعتی خراسان

2000 : تن

الكترود گرافیتی

تولیدی زغالهای صنعتی خراسان

3390 : تن