صنایع روشنائی كوه نور مشهد
درباره شرکت

id : 35921
نام : صنایع روشنائی كوه نور مشهد
پروانه بهره برداری : 121/1684582
تلفن کارخانه : 1512-4222491
تلفن دفتر مرکزی : 1
آدرس کارخانه : مشهد - اول ج طرقبه خ بیمارستان شریعتی
آدرس دفتر مرکزی : مشهد - اول ج طرقبه خ بیمارستان شریعتی

قطعات پلاستیكی تزریقی

صنایع روشنائی كوه نور مشهد

1500 : تن

پایه لامپهای فلورسنت

صنایع روشنائی كوه نور مشهد

13750 : عدد

سرپیچ مهتابی

صنایع روشنائی كوه نور مشهد

50 : تن

چراغهای پاركی

صنایع روشنائی كوه نور مشهد

20 : تن

تجهیزات روشنایی داخلی

صنایع روشنائی كوه نور مشهد

10 : تن

چراغهای كارخانه ای

صنایع روشنائی كوه نور مشهد

50 : تن