جلیل پور كهنی
درباره شرکت

id : 234
نام : جلیل پور كهنی
پروانه بهره برداری : 7117
تلفن کارخانه : 4533742111
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : قطعه 1441
آدرس دفتر مرکزی : شهرك صنعتی شماره دو قطعه 1441

میوه خشك

جلیل پور كهنی

40 : تن

شیرینی غیر آردی

جلیل پور كهنی

7 : تن

بسته بندی حبوبات و غلات و برنج

جلیل پور كهنی

1000000 : دستگاه

بسته بندی قند و شكر

جلیل پور كهنی

1200 : تن

بسته بندی خشكبار

جلیل پور كهنی

320 : تن

بسته بندی چاشنی و ادویه

جلیل پور كهنی

30 : تن

بسته بندی محصولات غذایی آردی

جلیل پور كهنی

30 : تن

بسته بندی سویا

جلیل پور كهنی

120 : تن

بسته بندی میوه تازه

جلیل پور كهنی

290 : تن

بسته بندی قارچ

جلیل پور كهنی

5 : دستگاه

بسته بندی دم نوش گیاهی و میوه ای

جلیل پور كهنی

5 : دستگاه