تولیدیصنعتی هنروران سبلان
درباره شرکت

id : 227
نام : تولیدیصنعتی هنروران سبلان
پروانه بهره برداری : 11617
تلفن کارخانه : 114533641144
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : خیابان نهم - قطعه 56
آدرس دفتر مرکزی : شهرك صنعتی 1 - خ نهم - قطعه 56

كباب پز گازی

تولیدیصنعتی هنروران سبلان

10000 : عدد

چراغ جلوی موتورسیكلت

تولیدیصنعتی هنروران سبلان

20000 : عدد

تجهیزات هشدار و ایمنی خودرویی بصری

تولیدیصنعتی هنروران سبلان

1000 : تن