تعاونی و تولیدی صبا سبزوار
درباره شرکت

id : 35735
نام : تعاونی و تولیدی صبا سبزوار
پروانه بهره برداری : 25863
تلفن کارخانه : 2221616
تلفن دفتر مرکزی : 2221616
آدرس کارخانه : سبزوار خ ابن یمین
آدرس دفتر مرکزی : سبزوار خ بیهق جنب مسجد جامع

ساعت دیواری

تعاونی و تولیدی صبا سبزوار

1000 : تن