تولیدی صنعتی سبلان توتون آرتا
درباره شرکت

id : 216
نام : تولیدی صنعتی سبلان توتون آرتا
پروانه بهره برداری : 35771
تلفن کارخانه : 4518817111
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : شقایق 3 قطعه 711
آدرس دفتر مرکزی : شهرك رسالت كوچه ظفر پنج پلاك 9

سیگارت فیلتردار

تولیدی صنعتی سبلان توتون آرتا

100 : تن