تعاونی صنعت و معدن فولاد خواف
درباره شرکت

id : 35569
نام : تعاونی صنعت و معدن فولاد خواف
پروانه بهره برداری : 11496
تلفن کارخانه : 53242266
تلفن دفتر مرکزی : 5324266
آدرس کارخانه : خواف - منطقه مجاز
آدرس دفتر مرکزی : خواف - خ مدرس ساختمان بخشداری مركزی

فراوری كانی های غیرفلزی

تعاونی صنعت و معدن فولاد خواف

400 : تن

فراوری كانی های فلزی

تعاونی صنعت و معدن فولاد خواف

1000000 : عدد