نرمین بهداشت رادكان
درباره شرکت

id : 35522
نام : نرمین بهداشت رادكان
پروانه بهره برداری : 11991
تلفن کارخانه : 5132211529
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : فاز2 دانش 12 قطعه سوم سمت راست
آدرس دفتر مرکزی : هاشمی نژاد 9 پلاك 18

پارچه باند و گاز و تنظیف

نرمین بهداشت رادكان

4800 : تن

البسه و پوشاك از منسوج بی بافت

نرمین بهداشت رادكان

24500 : هزار لیتر

دستمال مرطوب

نرمین بهداشت رادكان

4075 : تن

گوش پاك كن

نرمین بهداشت رادكان

1500 : تن

نخ دندان

نرمین بهداشت رادكان

110 : تن

پوشاك و لوازم مرتبط پلاستیكی

نرمین بهداشت رادكان

575 : تن

ظروف پلاستیكی دهان گشاد

نرمین بهداشت رادكان

300 : تن

درپوش و سرپوش پلاستیكی

نرمین بهداشت رادكان

4000 : تن

شیر دوش مادر

نرمین بهداشت رادكان

6000 : تن

ماسك حفاظت در مقابل گرد و غبار

نرمین بهداشت رادكان

10 : تن