توسعه بوستان سبلان - سهامی خاص
درباره شرکت

id : 215
نام : توسعه بوستان سبلان - سهامی خاص
پروانه بهره برداری : 36864
تلفن کارخانه : NULL
تلفن دفتر مرکزی : 1451-5521784
آدرس کارخانه : ازدبیل - شهرك صنعتی 1
آدرس دفتر مرکزی : اردبیل خیابان عطایی - 18 متری آزادگان - پشت بیمارستان امام خمینی (ره )

نان صنعتی - نان اروپائی

توسعه بوستان سبلان - سهامی خاص

600 : تن