تعاونی تولیدی آرتا كیمیای دشت سبلان
درباره شرکت

id : 185
نام : تعاونی تولیدی آرتا كیمیای دشت سبلان
پروانه بهره برداری : 47432
تلفن کارخانه : 4533237215
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : خیابان كارآفرینان7-قطعات 1445و1446
آدرس دفتر مرکزی : میدان بسیج خیابان عطائی پشت فرمانداری پلاك 116

گلوتن گندم

تعاونی تولیدی آرتا كیمیای دشت سبلان

5000 : عدد

نشاسته گندم

تعاونی تولیدی آرتا كیمیای دشت سبلان

5000 : عدد