تعاونی اوشاقلار دونیاسی اردبیل
درباره شرکت

id : 177
نام : تعاونی اوشاقلار دونیاسی اردبیل
پروانه بهره برداری : 34127
تلفن کارخانه : 4533462743
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : خیابان سی متری-جنب بیمارستا آرتا-بازار منصوری -طبقه دوم
آدرس دفتر مرکزی : خیابان سی متری جنب بیمارستان آرتا بازار منصوری طبقه 2

عروسك های معمولی

تعاونی اوشاقلار دونیاسی اردبیل

30000 : تن