تعاونی تولیدی كار سیستم تربت حیدریه
درباره شرکت

id : 35223
نام : تعاونی تولیدی كار سیستم تربت حیدریه
پروانه بهره برداری : 11274
تلفن کارخانه : 5152295552
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : شهرك ولیعصر- بلوار انقلاب- دكتر حسابی 14
آدرس دفتر مرکزی : شهرك ولیعصر- بلوار انقلاب- دكتر حسابی 14

محافظ برقی لوازم برقی خانگی

تعاونی تولیدی كار سیستم تربت حیدریه

10 : تن

دستگاه هشدار دهنده (دزدگیر) معمولی

تعاونی تولیدی كار سیستم تربت حیدریه

10 : تن

دستگاه اعلام حریق

تعاونی تولیدی كار سیستم تربت حیدریه

10 : تن

دستگاه اعلام نشت گاز

تعاونی تولیدی كار سیستم تربت حیدریه

10 : تن

دزدگیر خودرو

تعاونی تولیدی كار سیستم تربت حیدریه

10 : تن

ردیاب ها

تعاونی تولیدی كار سیستم تربت حیدریه

10 : تن

سیستم ضد سرقت خودرو

تعاونی تولیدی كار سیستم تربت حیدریه

1800 : تن

تایمر الكترونیكی

تعاونی تولیدی كار سیستم تربت حیدریه

3600 : تن