تریلر سازان سبلان
درباره شرکت

id : 168
نام : تریلر سازان سبلان
پروانه بهره برداری : 26313
تلفن کارخانه : 4518814982
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : اردبیل - كیلومتر 4 جاده آستارا - نبش زیر گذر سلطان آباد1
آدرس دفتر مرکزی : اردبیل - كیلومتر 4 جاده آستارا - نبش زیر گذر سلطان آباد1