تعاونی معادن و كارخانجات سپهر صنعت كاوه ایرانیان
درباره شرکت

id : 35119
نام : تعاونی معادن و كارخانجات سپهر صنعت كاوه ایرانیان
پروانه بهره برداری : 22751
تلفن کارخانه : 5118482142
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : ابتدای جاده خواف ابتدای جاده روستای دربند
آدرس دفتر مرکزی : ابتدای جاده خواف ابتدای جاده روستای دربند

سنگ آهن دانه بندی شده

تعاونی معادن و كارخانجات سپهر صنعت كاوه ایرانیان

600 : تن