بهنام و رامین سامع ملكی
درباره شرکت

id : 141
نام : بهنام و رامین سامع ملكی
پروانه بهره برداری : 28412
تلفن کارخانه : -
تلفن دفتر مرکزی : 1451-6625787
آدرس کارخانه : اردبیل - خیابان فلسطین-نبش سه راهی جامی
آدرس دفتر مرکزی : اردبیل - خیابان فلسطین-نبش سه راهی جامی

بستنی میوه ای

بهنام و رامین سامع ملكی

700000 : عدد

بستنی خامه ای

بهنام و رامین سامع ملكی

100000 : عدد

بستنی شكلاتی

بهنام و رامین سامع ملكی

100000 : عدد

بستنی ساده

بهنام و رامین سامع ملكی

100000 : عدد