بهنام حمیدی صومعه
درباره شرکت

id : 135
نام : بهنام حمیدی صومعه
پروانه بهره برداری : 12414
تلفن کارخانه : 1914-351-1943
تلفن دفتر مرکزی : -
آدرس کارخانه : اردبیل - شهرك صنعتی یك - واحد كارگاهی 22
آدرس دفتر مرکزی : اردبیل-پشت اداره دخانیات-كوچه شقایق-پلاك48

نان شیرینی

بهنام حمیدی صومعه

100 : عدد

سوهان

بهنام حمیدی صومعه

300 : عدد

گز

بهنام حمیدی صومعه

400 : عدد

میشكا

بهنام حمیدی صومعه

300 : عدد