آهن و فولاد آتیه سازان اردبیل
درباره شرکت

id : 118
نام : آهن و فولاد آتیه سازان اردبیل
پروانه بهره برداری : 14715
تلفن کارخانه : 4533873138
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : ابتدای شهرك - قطعه 536 - واحد استیجاری -
آدرس دفتر مرکزی : شهرك صنعتی فاز 2_ بعداز نگهبانی سومین سالن دست راست

اسكلت فولادی سوله

آهن و فولاد آتیه سازان اردبیل

60 : تن

ستون فولادی

آهن و فولاد آتیه سازان اردبیل

60 : تن

عملیات برش كاری ورق فلزات

آهن و فولاد آتیه سازان اردبیل

30 : تن

كركره ای كردن ورق فلزی

آهن و فولاد آتیه سازان اردبیل

50 : تن