آرمان فروغ سامانه
درباره شرکت

id : 113
نام : آرمان فروغ سامانه
پروانه بهره برداری : 37641
تلفن کارخانه : 45133873348
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : اردبیل شهرك صنعتی 2-خیابان كارآفرینان 3-قطعه1166 (استیجاری)
آدرس دفتر مرکزی : شهرك صنعتی اردبیل2- خ كارآفرینان3- قطعه 1166

مواد شیمیایی سیمان و بتن و گچ (چسب ها)

آرمان فروغ سامانه

20000 : دستگاه

مواد شیمیایی سیمان و بتن و گچ (درزگیرها)

آرمان فروغ سامانه

2000000 : عدد

گچ سفیدكاری پلیمری (مخصوص پاشش)

آرمان فروغ سامانه

1000 : عدد

بتونه درزگیر بر پایه گچ

آرمان فروغ سامانه

500 : عدد

ملات خشك حاوی نانو ذرات

آرمان فروغ سامانه

600 : عدد