تعاونی254تولیدمقوا
درباره شرکت

id : 34469
نام : تعاونی254تولیدمقوا
پروانه بهره برداری : 41411
تلفن کارخانه : 3833385675
تلفن دفتر مرکزی : 3813385374
آدرس کارخانه : كیار- شهرك صنعتی دستگردامامزاده
آدرس دفتر مرکزی : میرابادشرقی خ رودكی فرعی دوم ك چهارم

كاغذ و مقوای لاینر قهوه ای

تعاونی254تولیدمقوا

600 : تن