شركت یاران جنوب كوشك
درباره شرکت

id : 34421
نام : شركت یاران جنوب كوشك
پروانه بهره برداری : 121/1752749
تلفن کارخانه : 3827463597
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : سه راهی اردل-كشتارگاه صنعتی جونقان
آدرس دفتر مرکزی : شهركرد

فرآوری و طعم دار كردن گوشت

شركت یاران جنوب كوشك

785 : تن

كشتارگاه گاو

شركت یاران جنوب كوشك

850 : تن

كشتارگاه گوسفند

شركت یاران جنوب كوشك

340 : تن

گوشت گاو تازه بسته بندی شده

شركت یاران جنوب كوشك

1800 : تن

گوشت گاو منجمد بسته بندی شده

شركت یاران جنوب كوشك

1200 : تن

گوشت گوسفند تازه بسته بندی شده

شركت یاران جنوب كوشك

360 : تن

گوشت گوسفند منجمد بسته بندی شده

شركت یاران جنوب كوشك

600 : تن

پودر خون حاصل از كشتارگاه دام (خوراك حیوان)

شركت یاران جنوب كوشك

200 : عدد

عصاره گوشت دام و طیور

شركت یاران جنوب كوشك

120 : دستگاه