آرتاصنعت سبلان
درباره شرکت

id : 93
نام : آرتاصنعت سبلان
پروانه بهره برداری : 45382
تلفن کارخانه : 4533644158
تلفن دفتر مرکزی : 4516644157
آدرس کارخانه : خیابان شقایق 3 پلاك 32-22 جنب ابرزار سبلان
آدرس دفتر مرکزی : شهرك صنعتی شماره 1 خیابان شقایق 3 جنب شركت ابزار سبلان

قاب پلاستیكی آینه خودرو

آرتاصنعت سبلان

200 : عدد

حباب شیشه ای چراغ های معابر

آرتاصنعت سبلان

2280 : تن

پریز و دو شاخه خانگی

آرتاصنعت سبلان

500 : تن

پریز و دو شاخه صنعتی

آرتاصنعت سبلان

1500 : تن

كلیدهای صنعتی چند پل

آرتاصنعت سبلان

1000 : تن

كلیدهای صنعتی تك پل - تك راهه

آرتاصنعت سبلان

1000 : تن

كلیدهای صنعتی چند راهه

آرتاصنعت سبلان

2625 : تن

چراغ های هالوژن

آرتاصنعت سبلان

800 : تن

چراغ های LED دار

آرتاصنعت سبلان

10 : تن

چراغ های تزیینی

آرتاصنعت سبلان

30 : تن

چراغ جلوی خودرو سبك و نیمه سنگین

آرتاصنعت سبلان

30 : تن

سیستم تنظیم آینه برقی خودرو

آرتاصنعت سبلان

40000 : تن

آینه بغل خودرو

آرتاصنعت سبلان

800 : تن