نیك پسند ایلیا
درباره شرکت

id : 34387
نام : نیك پسند ایلیا
پروانه بهره برداری : 6118
تلفن کارخانه : 2144817847
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : خیابان اصلی/تقاطع دوم سمت چپ
آدرس دفتر مرکزی : خیابان اشرفی اصفهانی - خ سلیمون - خ مخابرات ساختمان نگین - طبقه 2 - واحد 5

پودر ژله

نیك پسند ایلیا

7500 : تن

آرد برنج

نیك پسند ایلیا

10000 : تن

آرد نخود

نیك پسند ایلیا

10000 : تن

جوانه غلات (حتی به صورت پودر)

نیك پسند ایلیا

9000 : تن

غلات پوست گیری و نیم كوب شده

نیك پسند ایلیا

21000 : تن

غلات پرك شده

نیك پسند ایلیا

400000 : تن

پودر كیك (آماده و نیمه آماده)

نیك پسند ایلیا

5000 : تن

پودر نارگیل

نیك پسند ایلیا

5000 : تن

آرد یا پودر سوخاری

نیك پسند ایلیا

6000 : تن

خلال میوه های آجیلی

نیك پسند ایلیا

2500 : تن

پرك میوه های آجیلی

نیك پسند ایلیا

2000 : تن

بیكینگ پودر

نیك پسند ایلیا

300 : تن

بسته بندی سرگل و گل زعفران

نیك پسند ایلیا

10 : عدد

بسته بندی حبوبات و غلات و برنج

نیك پسند ایلیا

10 : دستگاه

بسته بندی چای

نیك پسند ایلیا

15 : دستگاه

بسته بندی قند و شكر

نیك پسند ایلیا

53 : تن

بسته بندی خشكبار

نیك پسند ایلیا

50000 : تن

بسته بندی چاشنی و ادویه

نیك پسند ایلیا

200 : تن

بسته بندی سویا

نیك پسند ایلیا

6000 : تن

بسته بندی دم نوش گیاهی و میوه ای

نیك پسند ایلیا

36000 : تن

بسته بندی میوه خشك

نیك پسند ایلیا

900000 : تن

بسته بندی سبزیجات و صیفی جات خشك

نیك پسند ایلیا

2000 : تن

بسته بندی خمیر مایه خشك

نیك پسند ایلیا

9600 : تن