نیرو خطوط زاگرس
درباره شرکت

id : 34386
نام : نیرو خطوط زاگرس
پروانه بهره برداری : 119/27/5987
تلفن کارخانه : 2578824
تلفن دفتر مرکزی : 3822575393
آدرس کارخانه : شهركرد- شهرك صنعتی هفشجان
آدرس دفتر مرکزی : شهركرد- هفشجان - بلوار ولیعصر - ك شبنم - پ 85

كابل مسی افشان قابل انعطاف

نیرو خطوط زاگرس

1200 : تن