آرتا عمران ورق
درباره شرکت

id : 84
نام : آرتا عمران ورق
پروانه بهره برداری : 28164
تلفن کارخانه : 4533641111
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : - خیابان 13 - شماره فرعی 421 و 422
آدرس دفتر مرکزی : میدان ایثار،شهرك صنعتی شماره یك،بلوار صنایع،بلوار سرو،تقاطع دوم،خیابان سیزدهم

اسكلت فولادی ساختمانی

آرتا عمران ورق

150 : تن

پل فولادی

آرتا عمران ورق

150 : تن

اسكلت فولادی سوله

آرتا عمران ورق

100 : تن

صفحه ستون فولادی

آرتا عمران ورق

1500 : تن

تیرچه فولادی

آرتا عمران ورق

150 : تن

آجدار كردن ورق فلزی (ورق نقش دار)

آرتا عمران ورق

200 : تن