آرتا دانه اربعه
درباره شرکت

id : 79
نام : آرتا دانه اربعه
پروانه بهره برداری : 57315
تلفن کارخانه : 4533873491
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : اردبیل - شهرك صنعتی 2 -خ شقایق4- قطعه 858 1 857
آدرس دفتر مرکزی : شهرك صنعتی 2 - میدان تلاش - خیابان شقایق 4

بسته بندی حبوبات و غلات و برنج

آرتا دانه اربعه

150 : تن

بسته بندی قند و شكر

آرتا دانه اربعه

150 : تن

بسته بندی خشكبار

آرتا دانه اربعه

100 : تن

بسته بندی چاشنی و ادویه

آرتا دانه اربعه

50 : تن

بسته بندی سویا

آرتا دانه اربعه

100 : تن