صنایع تولید الكتروموتور شهاب زاگرس جایگزین 1
درباره شرکت

id : 34254
نام : صنایع تولید الكتروموتور شهاب زاگرس جایگزین 1
پروانه بهره برداری : 119/27/12351
تلفن کارخانه : 1381-3332149
تلفن دفتر مرکزی : 121-88811225
آدرس کارخانه : شهركرد- شهرك صنعتی شهركرد
آدرس دفتر مرکزی : تهران-خ استادنجات الهی - ك نوید - پ 46

الكتروموتورتكفاز

صنایع تولید الكتروموتور شهاب زاگرس جایگزین 1

36000 : عدد

قطعات پلاستیكی تزریقی

صنایع تولید الكتروموتور شهاب زاگرس جایگزین 1

180000 : عدد

دستگاههای تهویه هواو فن های صنعتی وكولر

صنایع تولید الكتروموتور شهاب زاگرس جایگزین 1

250 : تن

دستگاه ابمیوه گیری برقی

صنایع تولید الكتروموتور شهاب زاگرس جایگزین 1

1500 : تن

چرخ گوشت برقی

صنایع تولید الكتروموتور شهاب زاگرس جایگزین 1

750 : تن

جاروبرقی

صنایع تولید الكتروموتور شهاب زاگرس جایگزین 1

100000 : تن

الكتروموتوریونیورسال دستگاه اسیاب ومخلوط كن

صنایع تولید الكتروموتور شهاب زاگرس جایگزین 1

600 : تن

پكیچ آب گرم سیارصحرائی تاشو

صنایع تولید الكتروموتور شهاب زاگرس جایگزین 1

300 : تن