تولیدی صنعتی مهبانگ شهركرد
درباره شرکت

id : 34126
نام : تولیدی صنعتی مهبانگ شهركرد
پروانه بهره برداری : 11877
تلفن کارخانه : 3338896
تلفن دفتر مرکزی : 3338896
آدرس کارخانه : شهركرد - شهرك صنعتی - تلفن تماس :33799
آدرس دفتر مرکزی : شهركرد - شهركیان - تلفن تماس :33799

دستگاه امپلی فایر دستگاه تقویت صدا

تولیدی صنعتی مهبانگ شهركرد

300 : تن