ایمان میكائیلی طالب قشلاقی
درباره شرکت

id : 55
نام : ایمان میكائیلی طالب قشلاقی
پروانه بهره برداری : 25164
تلفن کارخانه : 1451-3357618
تلفن دفتر مرکزی : 1451-3352479
آدرس کارخانه : اردبیل - میدان وحدت - پارك صنعتی
آدرس دفتر مرکزی : اردبیل - میدان وحدت - پارك صنعتی آزتدگان-قطعه 17

قطعات ادوات كشاورزی

ایمان میكائیلی طالب قشلاقی

4000 : تن

قطعات كمباین

ایمان میكائیلی طالب قشلاقی

4000 : تن